Vilkår med salgs- og kjøpsbetingelser for Totum Momentum AS’ (TM) markedsplass Totum Community (TC); nettsted og mobilapplikasjon (app).

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standardbetingelser for forbrukerkjøp av varer og tjenester over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Betingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet, Tellers krav til nettbutikk samt Totum Momentums egne vilkår.

Ansvar

Verken organisasjonen Totum Momentum AS eller TM's medarbeiderne kan på noen måte stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon eller tjenester inneholdt på, forutsatt i, tolket ut fra eller benytte av i dokumentene eller hjelpen som til sammen utgjør nettstedet TC og tjenesteutførelsen internt eller eksternt i forbindelse med denne. Riktig bruk av legemidler, dietter, kosttilskudd og andre behandlingsformer avhenger blant annet av en persons helsetilstand, samtidig bruk av andre legemidler og andre særlige forhold, og er derfor å anses som brukers eget ansvar å informere seg om samt avgjøre bruken og konsekvensen av.

Endringer

Vi kan fra tid til annen komme til å endre vår kjøpspolicy, brukspolicy og personvernpolicy for å følge lovmessige krav samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data.

Innholdsfortegnelse:

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Produktinformasjon og pris
 4. Avtaleinngåelse
 5. Levering/ekspedering av ordre
 6. Betaling og utbetaling
 7. Avbestilling
 8. Angrerett
 9. Forsinkelse og manglende levering   - kjøperens rettigheter og frist for å   melde krav
 10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter   og reklamasjonsfrist
 11. Selgerens plikter og rettigheter ved eget eller kjøperens mislighold
 12. Garanti
 13. Personopplysninger
 14. Konfliktløsning

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

1. Avtalen

Avtalen består av disse betingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Denne avtalen gjelder den spesifikke tjenesten som på dette tidspunkt blir kjøpt gjennom Totum Community (Totum-C/TC) og varer så lenge betingelsene er innenfor bestemmelsene i denne avtalen.

2. Partene

TC er en tosidig nettplattform som tilbyr nyttige hjelpetjenester og informasjon innen (men ikke utelukkende) TM's forretningsområder. TM kan ikke garantere at alle opplysningene gitt i TC via våre tredjeparts tilbydere eller annet materiale relatert til TC og/eller tjenester oppført av tredjeparter i vårt system er nøyaktige og/eller fullstendige i alle henseender. Alle tjenester som tilbys via TC er utelukkende tilbydd av tredjeparter om ikke annet er spesifikt bemerket i tjenestebeskrivelse.

Totum

Totum Momentum AS (TM) er eier av nettsiden og appen Totum Community (TC) og er dermed ansvarlig behandlingsansvarlig for disse. Se personvernerklæring for mer informasjon ang. personopplysninger samt «Om oss» (under) for kontaktinformasjon vedrørende spørsmål til bedriften.

Søkere (kjøpere)

Søker er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Hjelpere (selgere)

De som tilbyr sine tjenester her i TC kaller vi hjelper og de registreres med navn, kontaktadresse, e-post, telefonnummer og evt. organisasjonsnummer i systemet. Hjelpene betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Om oss

Målet med organisasjonen Totum Momentum AS (TM) er å hjelpe de mange til å ha det bra ved å tilby systemer, løsninger og tjenester innen våre forretningsområder helse, livstil og selvrealisering, relasjoner, arbeid, økonomi, natur og inspirasjon.

Foretaksinformasjon:

Nettsteds- og appnavn: Totum Community
Foretaksnavn: Totum Momentum AS
Foretaksnummer: 916 550 502
Post- og besøksadresse: Altaveien 88, 9513 Alta, Norway
Telefonnummer: +47 974 00 006
E-post brukerhjelp: [email protected] (for service, hjelp, klager, ris og ros)
E-post organisasjonen: [email protected]
Nettsted markedsplassen TC: www.totumcommunity.com og www.totum-c.com
Nettsted organisasjonen TM: www.totummomentum.com

Informasjon om bedriften:

Totum Momentum AS (TM) eier Totum Community; markedsplassen for hjelpetjenester på nett. TM har sitt hovedsete i Alta men har medarbeidere og hjelpere nasjonalt og internasjonalt.

Virksomhet/art/bransje:

Selskapets virksomhet er formidling av egne og andres tjenester innen segmentene helse, økonomi, arbeid/organisasjon og privatliv via internett til sluttbruker. Næringskode 63120 Drift av webportaler

3. Produktinformasjon og pris for tjenester i TC

Produktinformasjon

Produktene som selges i TC er tjenester utført/levert av hjelpere (selgere). Tjenestene som leveres er som følger:

Personlig konsultasjon, rådgivning, veiledning, instruksjon, terapi, behandling, praktisk hjelp, opplevelser, samtaler, tips og generell tjenesteutførelse

 • sms-tips med betaling pr. mottatt sms
 • telefon- og skypesamtaler med betaling pr booket tid for samtale
 • fysisk oppmøte med betaling pr avtalt tid/oppdrag

 

Hjelperne (selgerne) inndeles i fire nivåer:

 • Akademikere (med mer enn 4 års høyere akademisk utdanning) er eksempelvis leger, tannleger, psykologer, advokater, økonomer mv som tilbyr tjenester som konsultasjon og rådgivning innen sine fagfelter enten i egne praksiser lokalt eller via mobil eller Skype.
 • Skolerte (med kurs og/eller utdanning innen sitt/sine felt) er eksempelvis terapeuter, personlige trenere, instruktører, veiledere mv som tilbyr manuelle terapiformer, treningsassistanse og annen veiledning enten personlig eller via mobil/Skype.
 • Mestere (med over 10 000 timer selverklært egenerfaring/erfaringskompetanse) er eksempelvis atleter, mennesker som har vært i omsorgssituasjoner over lang tid, som har vært syke/blitt frisk, som har en ekspertise innen sitt/sine områder mv. Mestere tilbyr samtaler og tips i hvordan takle krevende situasjoner (oppnåelse av drømmer, mental eller fysisk sykdom, omsorg, ledelse mv.), mentoring, instruksjon mv., enten ved personlig tilstedeværelse eller via skype/mobil.
 • Community-medlemmer (krever ingen skolering eller ekspertise) er mennesker som ønsker å bidra med praktisk hjelp som vasking, klippe gresset osv., med samtaler eller tips om hvordan endre eller mestre noe de selv har klart eller opplæring av egen hobby, matlagning osv. Også her enten personlig eller skype/mobil.

 

Verifiserte hjelpere (selgere)

For å bli verifisert må selgerne laste opp bilde av ID som må passe med profilbildet.

For også å kunne bli verifisert som akademiker eller skolert, må de to øverste hjelpernivåene laste opp kursbevis, vitnemål, diplomas mv som bevitner deres utdanning. Disse diplomas vil kun være synlig for TM’s personell, ikke for søkere.

Tjenestepris

Selgerne setter selv tid og pris på sine tjenester og kjøper velger hvilket tids-, kvalitets- og prisnivå man ønsker å benytte seg av. Lavere grad av kvalitetsnivå kan ha lavere pris. Etter bruk av tjenesten(e) rater kjøperne tjenestene bl.a. iht. fornøydhet med pris i forhold til kvaliteten på tjenesten. Denne informasjonen vises på selgernes tjenesteprofil og kjøper har dermed også oversikt over hva andre mener om verdien for pengene.

Selgers pris (tjenesteprisen) vises tydelig på hver tjenesteprofil i søke-, booking- og betalingsprosessen. Pris oppgis i norske kroner. Pris med administrasjonsgebyr vises før betaling, ekskl. og inkl. mva.

Eksempler på hjelpetjenester med pris:

Sms-tips for spørsmål ang. trening/skade: «Jeg har fått en strekk bak på låret når jeg trente intervall. Hva gjør jeg og er det farlig?»
Kr. 50,- for kort tilbakemelding fra mester, kr. 100,- for kort tilbakemelding fra personlig trener.

Telefonrådgivning: «Min datter har et angstanfall, hva gjør jeg?»
Kr. 200,- for 30 min. samtale med medlem som har hatt angst selv, kr. 600,- for 30 min. med telefonsamtale med psykolog.

Personlig konsultasjon hos tannlege: «Mistet en plombe i tann, trenger akutt hjelp»
Kr. 700,- for 30 min. konsultasjon hos tannlege.

Praktisk hjelp: «Hjelp til å klippe gresset».
Kr. 100,- pr time av medlem.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke finnes noen standardpriser siden alle tjenestepriser oppgis av deg som tjenestetilbyder (selger).

Kvaliteten (mengde, varighet, egenskaper mv. ved selger og tjenesten som utføres) oppgis for hver tjeneste og kan lese på egne profilkort av kjøper før valg av tjeneste.

Avgift (administrasjonsgebyr)

TM tar et administrasjonsgebyr på 6% av kjøper når tjenesten blir betalt. Eks. en massasjetime til
kr. 600,- vil bli pålagt et gebyr på kr. 36,- og kjøper betaler totalt kr. 636,- for tjenesten. Se også punkt 5 «Betaling og utbetaling».

Totalkostnader

Totalkostnaden (inklusive og eksklusiv merverdiavgift) for kjøpet vil fremkomme for søker før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert avgifter.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om tjenestene på siden.  Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

4. Avtaleinngåelse (Salgs- og kjøpsbetingelser)

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har booket selgers tjeneste.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Avtalen kan kanselleres innen tidspunkt for tjenesteleveranse eller innen avbestillingsfristen dersom selger har satt en avbestillingsfrist. Kansellering etter denne tid vil medføre gebyrer. Se også punkt 5, 6 og 7.

5. Levering/ekspedering av ordre

Booking foregår ved å velge en ledig tid for utførelse av tjenesten fra selgers kalender/tilgjengelige tid i TV. Denne bekreftes enten umiddelbart automatisk eller ved forespørsel (dette bestemmes og opplyses om i tjenesteprofilen av selger).

Ekspedering av ordren er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt tjenesten via sms, mail, telefon-/skypesamtale eller personlig konsultasjon. Dersom kjøper eller selger ikke møter opp til avtalt time anses avtalt tidspunkt for tjenesteutførelsen som ekspederingstidspunkt og.

6. Betaling og utbetaling

Når kjøper har funnet og valgt en tjeneste ved å trykke «Bestill», vil totalkostnaden for tjenesten fremkomme og betaling foregå via tredjepart gjennom et godkjent, enkelt og trygt betalingssystem. Det kan benyttes Visa, Mastercard eller Vipps for betaling av tjenestene.

Betalingen blir behandlet av Dibs, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard og Vipps. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Straks beløpet er godkjent og reservert (det skjer umiddelbart) kan tjenesten benyttes etter avtalt tidspunkt for tjenesteleveranse.

Siden kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tidspunkt for utførelse av tjenesten.

Våre leverandører av betalingstjenester er Dibs AS og Teller AS, samt Vipps. Se vilkår for vår leverandør av betalingstjenester her; DibsTeller og Vipps.

7. Avbestilling

For å avbestille booket tjeneste, må bruker (kjøper eller selger) gå inn i «Mine bestillinger» eller i «Min kalender», finne og velge gjeldende bestilling og trykke «kanseller bestilling».

Selgerne setter selv sine betingelser for avbestillingsgebyr. Noen velger å ikke ha frist for avbestilling eller avbestillingsgebyr på bookingen, mens andre har eksempelvis avbestillingsfrist med avbestillingsgebyr på deler av eller hele beløpet ved avbestilling med senest en 1 time før, 24 timer, 1 uke før osv.

Disse betingelsene vises på hver tjenesteprofil og anses som gjeldende når kjøper har booket og betalt for tjenesten. Dersom kjøper ønsker å avbestille bookingen av tjenesten, gjelder de eventuelle avbestillingsvilkårene selger har satt på den enkelte tjeneste. Se tjenestekort for disse vilkårene.

Dersom bookingen kanselleres innen frist vil det ikke påløpe avbestillingsgebyr og det avholdte beløpet vil bli tilbakeført i sin helhet til samme konto kjøper benyttet ved booking av tjenesten.

Er tjenesten avbestilt av kjøper etter utløpt avbestillingsfrist, vil det innbetalte totalbeløpet bli fratrukket avbestillingsgebyr fra selger samt administrasjonsgebyr for ny transaksjon (refund) gjennom Teller. Resterende beløp vil bli tilbakebetalt til samme konto som kjøper benyttet ved booking av tjenesten.

8. Angrerett

Angreretten for tjenester gjelder ikke ved enkeltstående tjenester, som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jf. angrerettloven § 19. Dette gjelder for eksempel bestilling av instruksjonstjenester pr. telefon som derfor normalt vil falle utenom angrereglene fordi det her avtales tid eller tidsrom for utføring av tjenesten. Det samme gjelder bestilling av terapiavtale, konsultasjon med rådgiver, frisøravtale, praktiske tjenester mv.

Angrerettloven: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-12-21-105

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse dersom det er mulig. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet innen rimelig tid.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Hevingen må skje innen rimelig tid og senest innen en uke etter avtalt leveringstidspunkt. Innbetalt beløp vil da bli tilbakeført til kjøpers benyttede betalingskort.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen kjøperen har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom kjøper mener at det foreligger en mangel eller uriktighet ved utførelse av tjenesten, må kjøper umiddelbart gi beskjed til selger slik at selger kan rette opp denne mangelen under utførelsen av tjenesten eller innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper oppmuntres også til i sin rating av mottatt tjeneste til å oppgi sin fornøydhet, eller manglende fornøydhet, med selgers utførelse av tjeneste e.l.

Dersom kjøper mener det foreligger grunnlag for reklamasjon etter utførelse av tjenesten, må kjøper innen rimelig tid gi selger samt TM skriftlig melding via intern chat i TC eller e-post [email protected] med påberopelse av mangelen.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tjenestens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens plikter og rettigheter ved eget eller kjøperens mislighold

Se også punkt 9 og 10.

Bestilling foregår systemisk i TC og betalingen reserveres samtidig med bestillingen.

Oppfyllelse

Ekspedering av ordren er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt tjenesten via sms, mail, telefon-/skypesamtale eller personlig konsultasjon. Dersom kjøper ikke møter opp til avtalt time anses avtalt tidspunkt for tjenesteutførelsen som ekspederingstidspunkt og utbetalingen utføres som etter punkt 6 i denne avtale.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra kjøperens side.

Erstatning

Dersom kjøperen hevder vesentlig mislighold fra selgerens side kan selger bli gjort erstatningsansvarlig iht. norsk lov.

Møter selger eksempelvis ikke opp til avtalt tjenesteutførelse er dette å anse som vesentlig mislighold.

Foreligger det gjentatt mislighold eller useriøsitet fra selgers side kan dette medføre systemisk kontroll, styring og utestengning fra TC. Oppførsel utenfor norsk lov vil kunne medføre anmeldelse.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Selger er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger som blir opplyst mellom kjøper og selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Se også TM’s personvernerklæring

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan brukerne ta kontakt med Totum Momentum’s kundesenter enten gjennom meldingsområdet i TC, via mail eller via brev.

Forbrukerrådet for tilgjengelig for mekling, telefon 23 400 500 eller http://www.forbrukerradet.no.

 

© Totum Momentum 2017. Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm. Uten særskilt avtale med Totum Momentum AS, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.

Referanse kilder: